【GB版】パズニック|隠しコマンド・パスワード㊙パーフェクトガイド

このページには広告を含む場合があります。

ページ内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

サウンドテストが出現する

タイトル画面で「1PLAYER」か「PASSWORD」にカーソルを合わせ、Aボタンを押しっぱなしにしたら、そのまますぐにセレクトボタンを押しっぱなしにしよう。

すると、サウンドテストができるようになるぞ。

各ラウンドのパスワード

タイトル画面で「PASSWORD」を選択し、以下のパスワードを入力すると、各ラウンドからスタートすることができるのだ。

ラウンドパスワードラウンドパスワード
165O.YOROSH
2ITOHMIWA66IKOUNEGA
3SAWAITOH67IMOUSHIA
4GOTAGOTO68GEMASU..
5DON.DOKO69YONJUUME
6PUZZNIC.70NNO.SAIK
7YUPONTAN71OUTOKITE
8ZUN.DOKO72NWA.NANT
9ZUN.TATA73ENDESHOU
10TAKAMINE74HAGAKIWO
11NISIYAMA75OKUTTEKU
12DARIUS..76DASAI.CH
13FLIPPULL77USENDEJU
14NAOMI.N.78UMEISAMA
15YUYANISI79NI.TAITO
16MOGUMOGU80TOKUSEIN
17TOMOYO.H81O.PRESEN
18TAKASUZU82TWO.SASH
19AKITOSHI83IAGEMASU
20HORIMOTO84NAO.HAPP
21BABUCHAN85YOWAWASS
22DOKUGASU86OUWOMOTT
23SUGAPEE.87EKAESASE
24INEMURI.88TEITADAK
25SEXYITOH89IMASU.DO
26SERAHOSI90SHIDOSHI
27MUKASHI.91OTAYORI.
28ARU.TOKO92KUDASAI
29RONIOJII93MOUSUKOS
30SANTO.OB94HIDEOWAR
31AASANGA.95IDAKARA.
32SUNDEIMA96GANBATTE
33SITAMARU97CHODAINE
34NINTENDO98INVADER.
35GAMEBOY.99YOROSIKU
36CHASE.HQ100MOMIAGE.
37BAKATONO101FUTOMOMO
38KODOMONI102MIMITABU
39MAKERUNA103HARAHORO
40HATTORI.104HIREHARE
41MEIJIN..105SUKIYAKI
42DONTMAID106FUJIYAMA
43UCHIMURA107TENPURA.
44NOGUNOGU108HARAKIRI
45TENTSUKI109DOMODOMO
46PCNO.SCI110SABUKITA
47KYOMO…111JIMAJOJI
48ICHINICH112YAMAMOTO
49IGANBARO113JITATATA
50PASSWORD114JUNYA.N.
51MINASAMA115MOHIKAN.
52NO.OKAGE116SAYOCHAN
53DE.NANTO117HARAKIRI
54KASHIAGA118FAMICOM.
55RIMASITA119SAMURAI.
56THANKYOU120OGEICHAN
57MAIDOOKA121KOGAYUJI
58IAGEITAD122HARUKUNN
59AKIMASHI123NAO.SAN.
60TEARIGAT124TERIYAKI
61OUGOZAIM125SHOUTARO
62ASU.KONG126KATUKATU
63OMOHIKIT127KORENITE
64ATENOHOD128SAISHUU.